آموزش کامل تصویری گذاشتن چک باکس در اکسل

آموزش کامل تصویری گذاشتن چک باکس در اکسل

اگر شما در اکسل یک لیست از کار هایی که باید انجام شوند دارید میتوانید از چک باکس ✅ استفاده کنید. چک باکس ها برای انتخاب و عدم انتخاب یک گزینه مورد استفاده قرار میگیرند. اگر میخواهید بدانید چگونه از چک..

آموزش کامل نحوه دسته بندی در اکسل

آموزش کامل نحوه دسته بندی در اکسل

گاهی اطلاعات موجود در Worksheet اکسل 🔢 آن قدر زیاد و پیچیده است که با نگاه کردن به آن گیج می‌شویم. در چنین حالتی، یکی از بهترین شیوه‌ها برای سامان دادن داده‌ها این است که آنان را گروه بندی کنیم. گروه ..