جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی، یک ابزار است که در ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های سرپوشیده دیگر برای جابجایی و حمل بارها استفاده می‌شود. جرثقیل سقفی وقتی که وزن بارها بیش از یک تن باشد، به طور معمول مورد نیاز است. یکی از مزایای اصلی استفاده از جرثقیل سقفی این است که تقریباً تمام نقاط محیط یا سالن