فلزیاب، گنج یاب و طلایاب چیست و از کجا تهیه کنیم ؟

فلزیاب، گنج یاب و طلایاب چیست و از کجا تهیه کنیم ؟

فلزیاب، گنج‌یاب و طلایاب از وسایلی هستند که در پیدا کردن فلز و گنج و طلا از آنها استفاده می‌شود. فلزیاب، گنج‌یاب و طلایاب از دستگاه هایی هستند که در یافتن فلز و گنج و طلا از آنها استفاده می‌شوند. این سه دستگاه در دنیای امروز کار را برای پیدا کردن مواردی که ذکر شد