آموزش تصویری روش تغییر تم توییتر (Twitter)

آموزش تصویری روش تغییر تم توییتر (Twitter)

شخصی سازی صفحه پروفایل یکی از قابلیت هایی است که توییتر 🐦 در اختیار کاربران قرار می دهد. با استفاده از گزینه های موجود در توییتر میتوان رنگ صفحه، فونت، و تم پروفایل را تغییر داد. در صورتی که از کاربرا..