اطفای حریق با شیلنگ آتش نشانی

اطفای حریق با شیلنگ آتش نشانی

آتش سوزی یک تهدید دائمی برای مشاغل و صاحبان خانه است. شاید هرگز در محل کار با وضعیت آتش سوزی مواجه نگردید، اما همچنان باید اقدامات احتیاطی ایمنی در برابر آتش را بدانید و آگاه باشید که چگونه از ابزار و تجهیزات ایمنی آتش نشانی استفاده کنید. اگرچه استفاده از کپسول های آتش نشانی در

آموزش تصویری نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی

آموزش تصویری نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی

مبارزه با آتش 🔥 کار بسیار سختی است و همه باید نحوه خاموش کردن آن را یاد بگیرند. به این منظور باید در هر خانه و مکانی کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد تا بتوانید شعله‌های کوچک آتش را پیش از شعله‌ور شدن ..