اپل می‌گوید موسیقی را برای همیشه تغییر خواهد داد

اپل می‌گوید موسیقی را برای همیشه تغییر خواهد داد

اپل می‌گوید موسیقی را برای همیشه تغییر خواهد داد از ابتدای این ماه، شایعات مختلفی درباره برنامه موسیقی اپل یا همان اپل موزیک منتشر شده است. اخبار منتشر شده مبنی بر این است که اپل می‌خواهد سرویس جدیدی ..