هیولای جدید بوگاتی با نام بولاید معرفی شد

هیولای جدید بوگاتی با نام بولاید معرفی شد

هیولای جدید بوگاتی با نام بولاید معرفی شد تا به حال نسخه‌های مختلفی از خودروی بوگاتی شیرون عرضه شده است اما هیچ‌کدام از آن‌ها قدرت و جذابیت بولاید (Bolide) را نداشته‌اند. این هیولای مخصوص پیست که حداک..