اضافه شدن ویژگی های جدید به گوگل فوتوز

اضافه شدن ویژگی های جدید به گوگل فوتوز

اضافه شدن ویژگی های جدید به گوگل فوتوز شب گذشته در همایش گوگل I/O، این غول دنیای فناوری از به‌روزرسانی‌های جدید در سرویس‌های خود خبر داد و آنان را برای توسعه‌دهندگان تشریح کرد. در این رویداد گوگل فوتو..