بررسی هوآوی میت پد ۱۱ (۲۰۲۱)

بررسی هوآوی میت پد ۱۱ (۲۰۲۱)

بررسی هوآوی میت پد ۱۱ (۲۰۲۱) پیش از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از افراد بر این باور بودند که بازار تبلت‌های اندرویدی به پایان راه رسیده‌ است اما با تعطیلی کسب و کارها و برنامه‌ی کار از درون خانه، فروش ا..