شیائومی می میکس ۴ با دوربین زیر نمایشگر معرفی شد

شیائومی می میکس ۴ با دوربین زیر نمایشگر معرفی شد

شیائومی می میکس ۴ با دوربین زیر نمایشگر معرفی شد اکنون تقریباً سه سال پس از مشاهده می میکس ۳، ما شاهد معرفی جانشین آن توسط شیائومی هستیم. می میکس ۴ محصول جدید شیائومی ساعتی پیش مجهز به دوربین زیر نمای..