باز هم مشکل در به روزرسانی ویندوز ۱۰

باز هم مشکل در به روزرسانی ویندوز ۱۰

باز هم مشکل در به روزرسانی ویندوز ۱۰ بعضی از کاربران گزارش داده‌اند که قادر نیستند ویندوز ۱۰ خود را به نسخه جدید به‌روزرسانی کنند. گزارش شده است که کاربران هنگام نصب نسخه KB5003173 ویندوز ۱۰ با خطای ۰..