دانلود بازی Tides: A Fishing Game برای اندروید

دانلود بازی Tides: A Fishing Game برای اندروید

دانلود بازی Tides: A Fishing Game برای اندروید از نظر خیلی ها صید ماهی کاری ساده و به مانند آب خوردن است اما در عمل نیاز به ویژگی های مختلفی دارید تا بتوانید به یک صیاد ماهر تبدیل شده و ماهی های مختلف..