کارمند زن ستیز اپل از این شرکت اخراج شد

کارمند زن ستیز اپل از این شرکت اخراج شد

کارمند زن ستیز اپل از این شرکت اخراج شد یکی از کارمندان شرکت اپل به نام آنتونیو گارسیا مارتینز (Antonio García Martínez) پس از جمع‌آوری امضاء از سوی بیش از ۲۰۰۰ کارمند اپل، از این شرکت اخراج شد. مارتی..