والمارت به دنبال تولید محصولات رمزارزی است

والمارت به دنبال تولید محصولات رمزارزی است

والمارت به دنبال تولید محصولات رمزارزی است براساس گزارش بلومبرگ، فروشگاه والمارت به‌دنبال استخدام مدیر ارشد جدید برای تولید محصولات رمزارزی و همچنین افزودن قابلیت استفاده از رمزارز به عنوان روش پرداخت..