۱۰ روش ضبط ویدیو وب کم در ویندوز ۱۰ ، ۱۱ ، ۷ و ۸

۱۰ روش ضبط ویدیو وب کم در ویندوز ۱۰ ، ۱۱ ، ۷ و ۸

نرم افزارهای ضبط ویدیو 🔴 این امکان را به کاربر می‌ دهند تا از صفحه‌ نمایش خود نیز تصویربرداری بکنند. بعضی از این نرم افزارها به کاربران اجازه می‌دهند تا از وب کم‌ های داخلی یا خارجی نیز تصویربرداری کن..