سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلاری اپل در شرکت کورنینگ

سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلاری اپل در شرکت کورنینگ

سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلاری اپل در شرکت کورنینگ اپل امروز اعلام کرد که یک سرمایه‌گذاری دیگر به ارزش ۴۵ میلیون دلار در شرکت کورنینیگ می‌کند. این سرمایه‌گذاری علاوه بر سرمایه‌گذاری ۵۴۰ میلیون دلاری است..