پرتاب راکت اسپیس ایکس حامل شهروندان عادی به فضا

پرتاب راکت اسپیس ایکس حامل شهروندان عادی به فضا

پرتاب راکت اسپیس ایکس حامل شهروندان عادی به فضا اسپیس ایکس برای اولین بار چهار شهروند بدون تجربه‌ی فضانوردی را در روز چهارشنبه به فضا فرستاد. این ماموریت که اینسپیریشن 4 (Inspiration 4) نام داشته، جدی..