ویژگی های اپراتور بعدی بازی Rainbow Six Siege مشخص شد

ویژگی های اپراتور بعدی بازی Rainbow Six Siege مشخص شد

یوبی سافت شروع به انتشار جزئیات مختلفی از فصل بعدی بازی Rainbow Six Siege به نام North Star یا ستاره شمالی کرده است. در حال حاضر اطلاعات زیادی از فصل بعدی در دست نیست اما از معرفی محتوای امسال Rainbow..