جزییات تازه از پرونده لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی

جزییات تازه از پرونده لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی

جزییات تازه از پرونده لغو رجیستری ۳۴۰۰ گوشی به دنبال درخواست نمایندگان اتحادیه‌های مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشی تلفن همراه که رجیستری آنها لغو و غیرفعال شده بود، طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌..