چرا سیستم بلاک کلاب هاوس پر از مشکل است؟

چرا سیستم بلاک کلاب هاوس پر از مشکل است؟

چرا سیستم بلاک کلاب هاوس پر از مشکل است؟ هر کس بیشتر از ۵ دقیقه از عمرش را در پلتفرم‌های فضای مجازی سپری کرده باشد، با این موضوع آگاه است که درون آن‌ها، صدها ترول اینترنتی (اوباش مجازی) و بسیاری کاربر..