خرسی که یک دوربین گوپرو پیدا کرد و سلفی گرفت

خرسی که یک دوربین گوپرو پیدا کرد و سلفی گرفت

خرسی که یک دوربین گوپرو پیدا کرد و سلفی گرفت دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود در حین انجام ورزش‌های مختلف مثل دوچرخه سواری، گردشگری و هاکی دوربین گوپرو خود را گم کنید. بیشتر مواقع انتظار ندارید که..