نکته برای خرید سرامیک

نکته برای خرید سرامیک

بی شک تاکنون برای تعمیر و یا ساخت و ساز به فروشگاه های کاشی و سرامیک مراجعه کرده اید، وقتی با فروشنده صحبت در مورد خرید این محصول می کنید، بیشترین نکاتی که برای شما باید، حائز اهمیت باشد: 1- درجه بندی 2- ابعاد 3- کیفیت لعاب و چاپ نقش کاشی وسرامیک 4- برند تولید