اپلیکیشن های اندروید چگونه ساخته می شوند؟

اپلیکیشن های اندروید چگونه ساخته می شوند؟

آیا دوست دارید بدانید اپ های اندروید چگونه ساخته می شوند تا در نهایت در گوشی اندرویدی شما نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرند؟ این مطلب کوتاه را دنبال کنید تا در کنار یکدیگر به معرفی زبان ها و ابزارهای دخیل در مراحل ساخت اپلیکیشن های اندروید بپردازیم. چه زبان های برنامه نویسی