نحوه کار ژنراتور ماینینگ

نحوه کار ژنراتور ماینینگ

صنعت معدن به شدت به دیزل ژنراتور متکی است تا توان مورد نیاز برای اجرای روان و کارآمد عملیات را تولید کند. در معدن از انواع مختلفی از ماشین آلات سنگین استفاده می شود که باید با برق کار کنند. ژنراتورهای برق دیزلی این را به راحتی فراهم می کنند. معدن یک صنعت حیاتی است

آموزش ۲۳ روش کاهش مصرف سوخت ماشین

آموزش ۲۳ روش کاهش مصرف سوخت ماشین

میزان مصرف سوخت خودرو 🚗 و هزینه های آن می تواند برای بسیاری از رانندگان، به ویژه افرادی که زیاد از ماشین خود استفاده می کنند، نگران کننده باشد. روش های مختلفی برای کم کردن میزان مصرف سوخت ماشین وجود د..