آموزش ۳ روش تنظیم خودکار نور گوشی اندروید

آموزش ۳ روش تنظیم خودکار نور گوشی اندروید

تنظیم روشنایی در اکثر دستگاه های اندرویدی یه سادگی انجام میشود، اکثر کاربران خواهان کم و زیاد شدن خودکار نور گوشی 🔆 در محیط های مختلف با توجه به نور آن مکان هستند. اما چگونه میشود این کار را انجام داد..