چین شبکه 6G را تا سال ۲۰۳۰ تجاری سازی می کند

چین شبکه 6G را تا سال ۲۰۳۰ تجاری سازی می کند

چین شبکه 6G را تا سال ۲۰۳۰ تجاری سازی می کند چین پیشتاز تحقیق و توسعه در زمینه فناوری 5G است و این در حالی است این کشور هم‌اکنون وارد مرحله توسعه شبکه 6G شده است.
وانگ ژیا‌نژو (Wang Jianzhou) رئیس ساب..