تولد دوباره آبارت ۱۰۰۰ اس پی با موتور آلفارومئو

تولد دوباره آبارت ۱۰۰۰ اس پی با موتور آلفارومئو

تولد دوباره آبارت ۱۰۰۰ اس پی با موتور آلفارومئو مهندسان آلفارومئو مدل جدیدی از ماشین اسپرت آبارت ۱۰۰۰ اس پی را تولید کردند. مدل اولیه این اتومبیل مخصوص مسابقه در دهه ۱۹۶۰ تولید شده بود. ساخت آبارت ۱۰۰..