بررسی مایکروسافت سرفیس گو 3

بررسی مایکروسافت سرفیس گو 3

بررسی مایکروسافت سرفیس گو 3 به‌نظر می‌رسد که مایکروسافت سرفیس گو 3 را برای دو دسته از کاربران در نظر گرفته است؛ نوجوانان و متخصصین فناوری اطلاعاتی که به یک رایانه‌ی کوچک در خارج از محل کار نیاز دارند…