با Wayforward Machine آینده اینترنت را تماشا کنید

با Wayforward Machine آینده اینترنت را تماشا کنید

با Wayforward Machine آینده اینترنت را تماشا کنید سازندگان وی‌بک ماشین (Wayback Machine) به‌تازگی پرتال جدیدی با نام وی‌فوروارد ماشین (Wayforward Machine) را طراحی کرده‌اند که وضعیت اینترنت و فضای مجا..