واکسن بزنید تا گوگل برایتان آواز بخواند

واکسن بزنید تا گوگل برایتان آواز بخواند

واکسن بزنید تا گوگل برایتان آواز بخواند خیلی از ما برای واکسن کووید ۱۹ هیجان زده‌ایم. دستیار صوتی گوگل نیز به‌نظر می‌رسد برای این امر تدارکی دیده و برای واکسن زدن کاربران آواز می‌خواند. شما می‌توانید ..