پوشش جاده‌ای ۴G ایران به ۳۳۰۰۰ کیلومتر رسید

پوشش جاده‌ای ۴G ایران به ۳۳۰۰۰ کیلومتر رسید

پوشش جاده‌ای ۴G ایران به ۳۳۰۰۰ کیلومتر رسید به گفته معاون وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات، پوشش جاده‌ای تلفن همراه در فناوری ۳G به ۵۷هزار و ۹۱۰کیلومتر و در فناوری ۴G به ۳۳هزار و ۷۹۲کیلومتر رسیده است.
به ..