خودروی لوتوس تایپ ۲-۶۲ با همکاری ردفورد معرفی شد

خودروی لوتوس تایپ ۲-۶۲ با همکاری ردفورد معرفی شد

خودروی لوتوس تایپ ۲-۶۲ با همکاری ردفورد معرفی شد به احتمال زیاد بسیاری از افراد نام کمپانی ردفورد را نشنیده باشند چرا که این کمپانی انگلیسی از سال ۱۹۶۰ به بعد فعالیت خاصی نداشته است. اما حالا مارک است..