مایکروسافت به ارزشمندترین شرکت دنیا تبدیل شد

مایکروسافت به ارزشمندترین شرکت دنیا تبدیل شد

مایکروسافت به ارزشمندترین شرکت دنیا تبدیل شد بر اساس گزارش iMore، مایکروسافت با پشت سر گذاشتن اپل به ارزشمندترین شرکت دنیا تبدیل شد. ارزش این شرکت امروز در بازار به 2.45 تریلیون رسید و از ارزش 2.44 تر..