جنبش توقف طرح صیانت کلید خورد

جنبش توقف طرح صیانت کلید خورد

جنبش توقف طرح صیانت کلید خورد بیش از۲۰ نماینده با شنیدن صدای مردم و کسب‌وکارها با ارائه درخواستی به هیأت رئیسه مجلس خواستار خارج شدن طرح صیانت اینترنت از ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی شدند.
به گزارش اقتصاد آ..