مایکروسافت در حال طراحی هالولنز ۳ می‌باشد

مایکروسافت در حال طراحی هالولنز ۳ می‌باشد

مایکروسافت در حال طراحی هالولنز ۳ می‌باشد الکس کیپمن رئیس بخش واقعیت ترکیبی مایکروسافت در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بلومبرگ در مورد آینده‌ی هدست‌ واقعیت مجازی/افزوده‌ی هالولنز صحبت کرد و اطلاعاتی را در مور..