فضاپیمای ازیریس رکس ناسا به زمین بر می‌گردد

فضاپیمای ازیریس رکس ناسا به زمین بر می‌گردد

فضاپیمای ازیریس رکس ناسا به زمین بر می‌گردد فضاپیمای ناسا که سال گذشته نمونه‌ای از سنگ‌های مختلف را از سیارک دوری با نام بنو جمع‌آوری کرده بود، روز دوشنبه به سمت زمین حرکت کرد تا سفر دو ساله خود را تم..