شکایت اپیک از انریل به خاطر شباهت اسمی به آنریل

شکایت اپیک از انریل به خاطر شباهت اسمی به آنریل

شکایت اپیک از انریل به خاطر شباهت اسمی به آنریل اپیک گیمز از شرکت انریل که سازنده عینک هوشمند است، به دلیل نقض کپی رایت برند تجاری آنریل انجین شکایت کرده است. اپیک گیمز که اواخر هفته گذشته پرونده مذکو..