چرا پرینت ۳ بعدی آینده علم پزشکی است؟

چرا پرینت ۳ بعدی آینده علم پزشکی است؟

چرا پرینت ۳ بعدی آینده علم پزشکی است؟ طی سال‌های اخیر، پیشرفت‌های حاصل شده در تکنولوژی‌های پرینت ۳ بعدی، به محققان امکان ساخت چیزهایی را داده‌اند که با نسخه‌های قبلی این تکنولوژی امکان‌پذیر نبوده‌اند؛..