داکسیمیتی، شبکه اجتماعی پزشکان آمریکا، دارای نظرات ضد واکسیناسیون کرونا است

داکسیمیتی، شبکه اجتماعی پزشکان آمریکا، دارای نظرات ضد واکسیناسیون کرونا است

داکسیمیتی، شبکه اجتماعی پزشکان آمریکا، دارای نظرات ضد واکسیناسیون کرونا است بر اساس گزارش جدید سی ان بی سی، یک سایت شبکه‌های اجتماعی که مخصوص پزشکان است، دارای صدها نظر ضد واکسیناسیون ویروس کرونا به ه..