به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 8 و ردمی 8A منتشر شد

به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 8 و ردمی 8A منتشر شد

خانه/موبایل/به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 8 و ردمی 8A منتشر شد موبایلسیستم عاملشیائومینرم افزار به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 8 و ردمی 8A منتشر شد آپدیت رابط کاربری MIUI 12 برای ردمی 8 و ردمی 8A در من..

انتشار به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 7A آغاز شد

انتشار به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 7A آغاز شد

خانه/موبایل/انتشار به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 7A آغاز شد موبایلسیستم عاملشیائومینرم افزار انتشار به روزرسانی MIUI 12 برای ردمی 7A آغاز شد شیائومی آپدیت رابط کاربری MIU I12 را به صورت Stable Beta بر..